PL RU EN

Szynoprzewod - system zamknięty RMBC

Można zapełnić kwestionariusz a my dobierzemy odpowiednią kompletację

                                                                             Sposoby umocowania
                                  Warunki temperaturowe                                                                                           Własności mechaniczne
 - Standardowa obudowa                                                    −20°C do +70°C                               - Wytrzymałość na wyginanie       75N/mm2 ± 10%
 - Odporne na wysokie temperatury obudowa                    −20°C do +115°C                             - Wytrzymałość na rozciąganie     40N/mm2 ± 10%
 - Obudowa jest odporna na działanie niskich temperatur −40°C do +80°C

                               Właściwości elektryczne                                                                                            Palność
 - Maks. natężenie                         240A                                                                                    - Klasa B1, brak elementów powodujących zapłon, samogaszący 
 - Maks. napięcie                           690V                                                             
 - Wytrzymałość dielektryczna     30−40KV/MM                                             
 - Oporność                                    5 × 1015 Om × cm
 - Oporność powierzchniowa        1013 Om × cm
 - Oporność na przepięcia            CTI600−2.7

Na górze