PL RU EN

Kabel M(StD)HOU (płaski)

                                             
                                                                                                                                                 Można pobrać katalog w wersji PDF

              Zastosowanie
     Ekranowany przewód zasilający, sterujący i sygnałowy do montażu w wagonach, urządzeniach transportowych, urządzeniach do podnoszenia, w obrabiarkach, suwnicach i mostach kontenerowych.
Również do zastosowań, w których przewody są silnie zaginane w ciągłym ruchu na jednym poziomie. Możliwość stosowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na zewnątrz.

              Specjalne unkcje

 • znacznie mniejszy promień zagięcia w porównaniu z przewodami okrągłymi
 • wolne od substancji szkodzących lakierowi i silikonu (podczas produkcji)

       Uwagi
 • zgodność z RoHS
 • zgodność z 2006/95/EC-Guideline CE.
 • Z przyjemnością udostępnimy na życzenie specjalne wersje, inne wymiary, kolory rdzenia i obudowy.


              Struktura i specyfikacje

 • Materiał przewodzący 
   

naga wiązka miedziana

 • Klasa przewodnika
   

zgodnie z DIN VDE 0295 klasa 5/6, odp. IEC 60228 kl. 5/6.

 • Izolacja rdzenia
   

mieszanka kauczukowa

 • Identyfikacja rdzenia
   

zgodnie z VDE 0293-308 do 5 drutów kolorowych, od 6 drutów czarnych z białymi liczbami z gn/ye lub bez

 • wiązki
   

rdzenie z odp. zestawami równoległymi obok siebie

 • Ekran
   

folia + drut miedziany cynowany

 • Osłona zewnętrzna
   
Polichloropren (NEOPRENE)
 • Kolor osłony
   

czarny

 • Napięcie znamionowe
   

600-1000 V

 • Napięcie probiercze
   

2,5 kV

 • Obciążalność prądowa
   

zgodnie z DIN VDE, patrz przewodnik techniczny

 • Min. promień zaginania stały
   

zgodnie z DIN VDE 0298 część 3

 • Min. promień zaginania ruchomy
   

zgodnie z DIN VDE 0298 część 3

 • Temp. pracy stałej min./maks.
   

-40°C / +85 °C

 • Temp. pracy ruchomej min./maks
   

-30 °C / +85 °C

 • Temp. przy przewodniku
   

+90°C

 • właściwości palne
   

 zgodnie z IEC 60332-1

 • Standard 
   

zgodnie z DIN VDE 0250 część 809

Widok:
Kabel M(StD)HOU 4х2х1
 • wymiar n x mm2 - 4х2x1
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm -  10,0 X 30,0 - 13,5 X 34,0
 • masa miedzi w kg/km - 273
 • waga w kg/km - 525
Kabel M(StD)HOU 7х2х1
 • wymiar n x mm2 - 7х2x1
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 10,0 X 55,0 - 13,5 X 60,0
 • masa miedzi w kg/km - 430
 • waga w kg/km - 909
Kabel M(StD)HOU 4G1,5
 • wymiar n x mm2 - 4G1,5
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm -   7,0 X 20,1 - 8,0 X 21,5
 • masa miedzi w kg/km - 99
 • waga w kg/km - 291
Kabel M(StD)HOU 8G1,5
 • wymiar n x mm2 - 8G1,5
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 7,0 X 36,6 - 8,0 X 39,6
 • masa miedzi w kg/km - 228
 • waga w kg/km - 537
Kabel M(StD)HOU 12G1,5
 • wymiar n x mm2 - 12G1,5
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 7,0 X 53,7 - 8,0 X 56,8
 • masa miedzi w kg/km - 342
 • waga w kg/km - 795
Kabel M(StD)HOU 4G2,5
 • wymiar n x mm2 - 4G2,5
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 7,6 X 22,7 - 8,7 X 24,1
 • masa miedzi w kg/km - 163
 • waga w kg/km - 418
Kabel M(StD)HOU 6G2,5
 • wymiar n x mm2 - 6G2,5
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 7,6 X 31,5 - 8,7 X 33,5
 • masa miedzi w kg/km - 245
 • waga w kg/km - 535
Kabel M(StD)HOU 12G2,5
 • wymiar n x mm2 - 12G2,5
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 7,6 X 61,1 - 8,7 X 65,1
 • masa miedzi w kg/km - 493
 • waga w kg/km - 1004
Kabel M(StD)HOU 4G4
 • wymiar n x mm2 - 4G4
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 8,5 X 25,8 - 9,5 X 27,8
 • masa miedzi w kg/km - 241
 • waga w kg/km - 440
Kabel M(StD)HOU 4G6
 • wymiar n x mm2 - 4G6
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 8,7 X 29,2 - 10,7 X 30,2
 • masa miedzi w kg/km - 353
 • waga w kg/km - 603
Kabel M(StD)HOU 4G10
 • wymiar n x mm2 - 4G10
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 11,2 X 34,9 - 12,2 X 36,9
 • masa miedzi w kg/km - 497
 • waga w kg/km - 955
Kabel M(StD)HOU 4G16
 • wymiar n x mm2 - 4G16
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 12,6 X 38,9 - 13,7 X 41,9
 • masa miedzi w kg/km - 805
 • waga w kg/km - 1254
Kabel M(StD)HOU 4G25
 • wymiar n x mm2 - 4G25
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 12,9 X 43,0 - 15,5 X 48,0
 • masa miedzi w kg/km - 1200
 • waga w kg/km - 1694
Kabel M(StD)HOU 4G35
 • wymiar n x mm2 - 4G35
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 15,6 X 51,6 - 17,1 X 54,6
 • masa miedzi w kg/km - 1657
 • waga w kg/km - 2282
Kabel M(StD)HOU 4G50
 • wymiar n x mm2 - 4G50
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm -18,5 X 61,2 - 19,9 X 65,2
 • masa miedzi w kg/km - 2261
 • waga w kg/km - 3130
Kabel M(StD)HOU 4G70
 • wymiar n x mm2 - 4G70
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 21,9 X 73,0 - 23,9 X 77,0
 • masa miedzi w kg/km - 3259
 • waga w kg/km - 4680
Kabel M(StD)HOU 4G95
 • wymiar n x mm2 - 4G95
 • wymiary (wysokość i szerokość) mm - 22,5 X 76,1 - 25,5 X 82,1
 • masa miedzi w kg/km - 4311
 • waga w kg/km - 5605
Na górze