PL RU EN

Projekt uniwersalnego zdalnego systemu

Projekt uniwersalnego zdalnego systemu nadzorująco-zarządzającego wykorzystywanego w urządzeniach transportujących.
Firma RM International Group Sp. z o. o. z siedzibą Wudzyniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Projekt uniwersalnego zdalnego systemu nadzorująco-zarządzającego wykorzystywanego w urządzeniach transportujących”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w załączonym pliku.

 

Firma RM International Group Sp. z o. o. z siedzibą Wudzyniu realizuje projekt którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych  pt.: Projekt uniwersalnego zdalnego systemu nadzorująco-zarządzającego wykorzystywanego w urządzeniach transportujących” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Na górze