PL RU EN

Zacisk RM 010

ZASTOSOWANIE                                                     SPECYFIKA TECHNICZNA                                CHARAKTERYSTYKA                                                  

System mocowania RM 010                                  Maksymalne obciążenie boczne 250 kN       • elastyczne mocowanie szyn z podkładką 
służący do bezpośredniego mocowania            Regulacja boczna 7                                            lub bez podkładki,  system złożony z dwóch 
został zaprojektowany dla  szyn                         Obrotowy moment dociągający 450 Nm          współpracujących  elementów, co umożliwia 
podsuwnicowych, ale można                             Jakość stali St52-3                                               łatwą regulację szyny, 
go wykorzystywać z dobrym skutkiem do                                                                                     • łatwe utrzymanie,
montażu szyn kolejowych i wąskotorowych.                                                                                • wypust z elastomeru zwiększa tolerancję e 
Jest to bardzo trwała i niezawodna                                                                                                   konstrukcji wspierającej, zmniejsza obciążeni
konstrukcja, o niewielkich rozmiarach.                                                                                             połączeń i pozwala na lepsze zamocowanie szyny,
Można ją używać z dowolnym                                                                                                         • system mocowania jest stosowany z dużym 
dźwigiem niezależnie od rodzaju napędu.                                                                                       powodzeniem na całym  świecie, w najbardziej 
                                                                                                                                                               wymagających zastosowaniach.

                                                                                                                                                 


Na górze