PL RU EN

Zaprojektowanie innowacyjnej konstrukcji systemu do magazynowania ciągłych obiektów kablowych.

 

 

 

Firma RM International Group Sp. z o. o. z siedzibą Wudzynie realizuje projekt którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych  pt.: „Zaprojektowanie innowacyjnej konstrukcji systemu do magazynowania ciągłych obiektów kablowych” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Komunikat z dnia 07.12.2019r.

 

W toku postępowania ofertowego przeprowadzonego w dniu 07.12.2019r. wybrano wykonawcę na wykonanie prac badawczych projektu pod nazwą Zaprojektowanie innowacyjnej konstrukcji systemu do magazynowania ciągłych obiektów kablowych” Prace badawcze będzie realizował Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z siedzibą 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Na górze