PL RU EN

Arkusz zapytania dla doboru firan kablowych

Nazwa firmy
Adres
Osoba do kontaktu
Telefon
Adres e-mail
1. Zasilany odbiornik
most
wciągarka
kaseta sterownicza
2. Lokalizacja urządzenia
3. Środowisko pracy
standardowe
zakres temperatur pracy: minimalna / maksymalna °С
strefa wybuchowa
zagrożenie pożarowe
chemicznie agresywne środowisko
wilgotność
zapylenie
4. Droga przejazdu zasilanego obiektu
most
wciągarka
kaseta sterownicza
5.1 Prędkość jazdy, m/min
5.2 Czas rozpędzania się do prędkości nominalnej, s
5.3. Maksymalne przyśpieszenie, m/s2
6. Miejsce podłączenia
7. Maksymalna dopuszczalna wysokość instalacji, mm
8. Maksymalna dopuszczalna szerokość instalacji, mm
9. Materiał wykonania prowadnika
10. Typ
11. Praca w pozycij
12. Wymiar zewnętrzny prowadnika
szerokość, mm
wysokość, mm
13. Wymiar wewnętrzny prowadnika
szerokość, mm
wysokość, mm
14. Separatory
15. Dostawa z korytkiem prowadzącym
16. Dostawa z kompensatorem ruchów bocznych
17. System mocowania
Długość wspornika, mm
Sposób mocowania wspornika do belki

Zestawienie przewodów dla zmontowania firany kablowej, kasety sterowniczej i przyłączeń

Kabli
Rodzaje kabli PUR Guma PVC W przypadku dostawy kabli od Dostawcy należy wpisać: ilość żył x przekrój (przykład: 4 х 1,5);
W przypadku dostawy kabla od klienta należy wpisać: średnicę i wagę kabla (przykład 12 mm, 0,345 kg/m)
Inne
Płaski
Płaski ekranowany
Okrągly
Okrągly ekranowany
Dla kasety sterowniczej
Kontrole
Dla przesyłu sygnałów
Dla instalacji stacjonarnej
Inny
Komentować
Na górze